Znalezionych pozycji: 3582

Dla owocnej współpracy chcielibyśmy przedstawić Państwu ogólne warunki oraz regulamin firmy Cotton Classics Handels GmbH

Prosimy mieć na uwadze, że jest to tylko tłumacznie naszego regulaminu więc istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieścisłości. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

Klientela:

Cotton Classics Handels GmbH współpracuje jedynie z pośrednikami sprzedaży z sektoru produktów promocyjnych, drukarniami, hafciarniami, agencjami reklamowymi, firmami zajmującymi się handlem detalicznym.

Zamówienia:

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszelkie odstępstwa od ogólnych warunków zawartych w regulaminie lub indywidualne ustawienia powinny zostać wyrażone w formie pisemnej.

Dostawa:

Towar jest wysyłany z naszego magazynu z miejscowości Schwadorf. Państwa zamówienie zostanie wysłane wkrótce po jego zatwierdzeniu. Dostawa ma miejsce zazwyczaj w ciągu 48h, jest uzależniona od dnia tygodnia, sezonu oraz adresu dostawy. Jeżeli nie mamy całości zamówionego towaru, sprawdzimy dostępność na magazynie i ustalimy datę dostawy z klientem. W tym przypadku oferujemy możliwość wysłki częściowej, czyli wysłania tego, co jest na stanie. Prosimy mieć na uwadze, że tylko pierwsza wysyłka jest darmowa. Każda następna wysyłka może zostać wykonana na życzenia klienta, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami wysyłki. Produkty są wysyłane za pomocą zewnętrznej firmy transportowej. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia paczek oraz towaru , które miały miejsce w trakcie transportu. Ze względu na to, że mamy wielu dostawców w różnych krajach Europy, nasza firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych opóźnień za które nie ponosi odpowiedzialności.

Bezpośrednia dostawa do drukarni i hafciarni:

Oferujemy możliwość bezpośredniej dostawy do Państwa drukarni lub hafciarni (neutralna przesyłka), co pozwoli Państwu zaoszczędzić czas oraz pieniądze. W przypadku wysyłki bezpośredniej zamawiający jest zobowiazany do powiadomienia drukarni lub hafciarni o konieczności sprawdzenia towaru przed przystąpieniem do jego zdobienia.

Bezpośrednia dostawa do klientów naszych klientów:

Oferujemy możliwość bezpośredniej dostawy do Państwa klienta (lub inny wskazany adres), co pozwala zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze. Jesteśmy zobowiazani do zachowania tajemnicy handlowej w przypadku bezpośredniej dostawy do klienta końcowego (Klienta naszego klienta). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem wiedzy odbiorcy w kwestii prawidłowej akceptacji przesyłki np.jakościowej i ilościowej kontroli towarów oraz przestrzegania terminu składania reklamacji.

Ceny:

Koszty dostawy powinny zostać naliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ceny na fakturze są podane w walucie Euro, należy dodać do nich dodatkowe opłaty (jeśli istnieją). Ewentualne minimum zależy od kraju wysyłki.

Płatności:

Faktury są wysyłane wyłącznie drogą emailową. Termin płatności to 30 dni, natomiast przy zapłacie do 7 dni przyznajemy dodatkowe 2% rabatu. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia o przedpłatę w przypadku nowych klientów lub firm, które mają lub miały problemy z terminowym regulowaniem należności. Rabat przyznawany przy wcześniejszej wpłacie obowiązuje jeżeli wszystkie inne faktury zostały uregulowane. Bezpodstawne umniejszenie płatności, zostanie natychmiast zafakturowane i przesłane do klienta w odpowiedniej formie. Dokładne warunki płatności zostaną ujęte na wystawionym przez nasz dokumencie (fakturze). W przypadku przekroczenia terminu płatności, klient jest zobowiązany do zapłacenia 4% odestek, zgodnie z obowiązującą stopą dyskontową wyznaczoną przez Bank Centralny. Wszelkie koszty związane z egzekucją zaległych płatności (ponagleń, Inkasso, koszty sądowe) ponosi kupujący.

Zwroty:

W zasadzie nie ma możliwości zwrócenia zamówionych produktów. Zwrot nieuszkodzonego, nieużywanego i nieznakowanego towaru musi zostać pisemnie opisany (numer produktu, ilość, rozmiar, kolor oraz numer faktury). Do odesłanych towarów należy dołączyć krótką adnotacje zawierającą powód dla którego towar został odesłany. Rzeczy powinne zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu. Firma nalicza 20% opłaty manipulacyjnej (min.5 EUR) za każdy zwrot. Klient ponosi wszelkie koszty w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia wytycznych użytkowania, wyznaczonych przez naszą firmę lub producenta. Następujące produkty nie podlegają zwrotowi:
-      koszule oraz swetry biznesowe, który zostały odpakowane
-      Bielizna, skarpetki i maski na twarz

Reklamacje (związane z jakością):

Reklamacja powinna zostać zgłoszona oraz opisana w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania towaru. Rzeczy wcześniej oznakowane nie podlegają zwrotowi. W przypadku wad ukrytych (np.nierówne szwy) postaramy się znaleźć rozwiązanie wspólnie z producentem. Pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku wszystkich produktów tekstylnych mogą występować różnice w rozmiarach, odcieniach oraz gramaturze. Różnice mieszczące się w granicach tolerancji wyznaczonych przez producenta, nie stanowią podstawy do reklamacji. Należy miec na uwadze, że rozmiary poszczególnych producentów mogą się między sobą różnić. Niestety argument typu "za duże M" lub "za małe XL" nie jest podstawą do zwrotu. W razie wątpiliwości przed złożeniem zamówienia zalecamy zakupienie próbek oraz zapoznanie się z tabelą rozmiarów przygotowaną przez producenta. To samo dotyczy kolorów - te znajdujące się na zdjęciach oraz kartach kolorów mogą różnić się od rzeczywistych. Szkody powstałe w efekcie niewłaściwego użytkowania (pranie, przechowywanie, zdobienie itd.) nie są powodem do uwzlgędnienia reklamacji. W przypadku wątpliwości, produkty zostaną poddane testowi.

Reklamacje (z naszej winy):

Każde zamówienie jest sprawdzane dwukrotnie przed wysłaniem. Niestety pomimo kontroli nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować pomyłek. W przypadku kiedy towar został niewłaściwie przez nas wysłany, nasza firma zobowiązuje się do wymiany towaru. Zastrzegamy sobie prawo, że w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód związanych z opóźnieniem w dostawie, nasza firma nie pokrywa tychże kosztów. W związaku z tym pragniemy także zaznaczyć iż konieczna jest kontrola produktów przez wykonaniem zdobienia.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Za wyjątkiem celowego działania lub rażącego zaniedbania, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze.

Zastrzeżenie praw własności:

W przypadku zalegania z płatnościami, zamówione przez klienta rzeczy pozostaną w naszym magazynie do momentu spłacenia należności. Jeżeli kupująca od nas firma zalega z płatnościami, firma Cotton Classics ma prawo do egzekucji płatności od klienta ostatecznego (klienta naszego klienta) do którego ostatecznie trafił towar.

Ochrona prywatności:

Kupujący zgadza się na wprowadzenie danych jego firmy do systemu. Informacje te są wykorzystywane do komunikacji z kupującym oraz przesyłania niezbędnych dokumentów, z poszanowaniem praw o ochronie danych.

Zdjęcia - prawa autorskie:

Na żądanie możemy udostępnić zdjecia produktów naszym klientom. Prawa wykorzystania zdjęć z modelami są limitowane: a) rokiem publikacji, b) celem wykorzystania zdjęć, c) B2B-biznesem. Zakazuje się wykorzystania zdjęć dla celów prywatych, zwłaszcza umieszczania ich na portalach takich jak Facebook, Ebay lub Amazon. Nieprzestrzeganie tej zasady może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku niewłaściwego wykorzystania zdjęć i materiałów reklamowych.

Unieważnienie:

Jeżeli wyżej opisane zasady naruszają obowiązujące prawo lub są nieaktualne w jego świetle, powinny zostać zmodyfikowane. Fakt, że jedno lub więcj postanowień może okazać się nieaktualna, nie zmienia faktu iż pozostałe reguły nadal obowiązują.  Miejscem wykonywania oraz wyłączenia jurysdykcji jest Wiedeń. Prawo austriackie stosuje się umownie.

Aktualizacja: Styczeń 2023