Znalezionych pozycji: 3582

Treść

A. Preambuła
B .Gromadzenie danych osobowych
C. Cel, podstawa prawna, okres przechowywania oraz odbiorcy danych
D. Bezpieczeństwo danych
E. Strona internetowa
F. Prawa
G. Odwołanie zgody
H. Kontakt
I. Zmiany porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych

Stan na dzień 23.05.2018 r.


A. Preambuła

Unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych oraz ustawa dostosowująca w sprawie danych osobowych z 2018 roku zapewniają prawo do ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie z poszanowaniem przepisów prawa.


B. Gromadzenie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe z następujących kategorii danych:

•    imię i nazwisko / firma,
•    adres,
•    dane kontaktowe,
•    dane księgowe firmy,
•    dane dotyczące wiarygodności kredytowej, w tym dane umożliwiające wystosowanie monitu i wniesienia powództwa,
•    dane rachunku bankowego,
•    NIP UE,
•    imiona i nazwiska osób do kontaktu,
•    dane kontaktowe osób do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail, faks, adres),
•    korespondencja biznesowa (dane do zamówień, zapytania o usługi).

C. Cel, podstawa prawna, okres przechowywania oraz odbiorcy danych

Gromadzone dane osobowe są niezbędne w celu realizacji umów, dokonywania rozliczeń, wykonywania roszczeń z tytułu umów oraz prowadzenia działań reklamowych. Dane osobowe są w powyższych celach gromadzone, zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych obejmują z jednej strony realizację umów, prawnie uzasadnione interesy, wykonywanie zobowiązań prawnych lub umownych, a z drugiej strony udzieloną przez Państwa zgodę (newsletter, pliki cookie).
O ile jest to konieczne, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez cały okres trwania relacji gospodarczej (od momentu jej zainicjowania, poprzez realizację aż do zakończenia umowy), jak również przez dłuższy okres zgodnie z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania i dokumentacji, oraz do zakończenia ewentualnego sporu prawnego, bieżących okresów rękojmi i gwarancji itp.
Realizacja umowy może wymagać przekazania Państwa danych osobowych osobom trzecim (np. organom / sądom, doradcom podatkowym / bankom, podmiotom świadczącym usługi IT itp.). Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie na warunkach ramowych określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w szczególności w celu wykonania umowy lub na podstawie udzielonej przez Państwa uprzednio zgody.


D. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę zapisywanych danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub uszkodzeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane stosownie do postępu technicznego.


E. Strona internetowa

E.1.    Pliki cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód.
Pliki cookie stosujemy w celu stworzenia oferty bardziej przyjaznej użytkownikom. Niektóre pliki cookie zapisywane są na urządzeniach końcowych, gdzie pozostają do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika przy następnej wizycie na stronie.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo tak ustawić przeglądarkę internetową, aby informowała o zapisywaniu plików cookie i dopuszczała ich zapisywanie jedynie w pojedynczych przypadkach.
Uwaga: deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

E.2. Analiza internetowa
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji analizy internetowej Google Analytics oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia, 94043 USA („Google“).
W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony przez jej użytkowników. Generowane w ten sposób informacje przenoszone są na serwer dostawcy i tam zapisywane.
Powyższemu można zapobiec wprowadzając w przeglądarce internetowej ustawienia uniemożliwiające zapisywanie plików cookie.
Z dostawcą zawarliśmy odpowiednią umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych.
Państwa adres IP jest zapisywany, podlega jednak natychmiastowej pseudonimizacji. W ten sposób wykluczone jest bezpośrednie przypisanie go do osoby.
Relacja z dostawcą usługi analizy internetowej opiera się o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję Europejską („Privacy Shield” [Tarcza Prywatności]).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie postanowień ustawowych określonych w § 96 ust. 3 Ustawy telekomunikacyjnej [niem. Telekommunikationsgesetz] oraz art. 6 ust. 1 litera a (zgoda) i/lub litera f (prawnie uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Nasz interes w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie uzasadniony interes) obejmuje ulepszanie naszej oferty i naszej witryny internetowej. Z uwagi na fakt, iż prywatność użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkowników podlegają pseudonimizacji.
Dane użytkowników przechowywane są przez okres 38 miesięcy. Szczegółowe informacje zostały zawarte w polityce prywatności Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/


F. Prawa
Co do zasady przysługuje Państwu prawo do dostępu, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych i odwołania zgody. W celu wykonania tych praw należy się do nas zwrócić. Jeżeli są Państwo zdania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza prawo ochrony danych osobowych lub przysługujące Państwu roszczenia wynikające z prawa ochrony danych osobowych zostały w inny sposób naruszone, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Austrii organem właściwym jest organ ochrony danych (https://www.dsb.gv.at).


G. Odwołanie zgody
Udzieloną zgodę można w dowolnym momencie odwołać. Skutkiem odwołania zgody jest zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach od chwili odwołania udzielonej zgody.

Aby odwołać udzieloną zgodę należy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta:
e-mail: office@cottonclassics.com
Telefon: +43 2230.2204
Faks: +43 2230.3103


H. Kontakt
Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
e-mail: datenschutz@cottonclassics.com
Telefon: + 43 2230 2204 666


I. Zmiany porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym porozumieniu w sprawie ochrony danych osobowych. O zmianach będziemy informować w stosownym terminie na naszej stronie internetowej. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych osobowych wymagać będzie udzielenia przez Państwa zgody, a zmiana porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych wpływać będzie na sposób wykorzystywania przedmiotowych danych, wówczas, o ile wymagać tego będą przepisy prawa, ponownie uzyskamy Państwa zgodę na wypadek wprowadzania takich zmian.